LICENCOVANÝ INSTRUKTOR VS. „HLUPÁK“ VE FITNESS
H.E.A.T. Program

Stalo se Vám někdy, že jste navštívili  lekci H.E.A.T. Programu a odcházeli z ní naštvaní, popuzení či překvapení nad nestandardním průběhem hodiny? Předváděl Vám lektor na páse nejrůznější krokové či jiné variace, nutil Vás do nepřirozených pozic rukou při chůzi nebo dokonce vybízel do běhu s činkami? Couval na páse, pletl si lekci s výcvikem vojenských kadetů? Měli jste sto chutí z takové lekce odejít a neudělali jste to jen pro to, že Vám to dobré vychování či finanční zainteresovanost nedovolily?

 

Stejně jako v jiných oblastech našeho života, tak i ve světě fitness, se dnes a denně setkáváme jak s profesionálním a inteligentním přístupem z řad instruktorů a trenérů, tak, bohužel, i s těmi, které bychom do takové skupiny zařadit nedokázali a vlastně ani neměli. V takovém případě nejde pouze o „věc názoru“. Ve hře jsou i jiné skutečnosti, jako kupříkladu dobré jméno fitness centra či úroveň poskytovaných služeb, ale v neposlední řadě – či dokonce v řadě první – je v popředí zájmu naše nebo klientovo zdraví.

 

Narážíme tak na skutečnost, se kterou se tu a tam potýkáme. Jedná se o takzvané „černé“ lektory, tedy instruktory bez platné licence H.E.A.T. Programu. Mnohdy se klienti „vychodí“ natolik, až se může zdát, že by bez potíží zvládli jakoukoli lekci H.E.A.T. Programu nejen na páse mezi mnohými dalšími klienty. Získají ambice a pocit, že se dostali na úroveň lektora a jsou už jen krůček od jejich instruktorského pásu.

 

Krůček … ?

 

V lepším, a naštěstí i častějším případě, se takový klient rozhodne přihlásit se na školení H.E.A.T. Programu a nastoupit tak standardní, i když zdánlivě dlouhou cestu nového, začínajícího instruktora. Absolvuje nejprve základní kurz (BASIC), kde se správně naučí a osvojí si prvních 5 základních technik. Velice často se pak dotyčný podivuje nad tím, že jej školitel neustále opravuje a poukazuje na základní chyby v jednotlivých technikách, přestože budoucí lektor má sám ze sebe pocit dobře zvládnutých (nejen) prvních pěti základních technik hned od počátku školení. Zvládnutí „obyčejné“ chůze na páse je však pouze jednou z mnoha neoddělitelných součástí toho, co dvou víkendový kurz BASIC, o kterém je aktuálně řeč, obsahuje. Budoucí instruktor se během čtyř dnů postupně seznamuje s celou historií a filosofií H.E.A.T. Programu, s jednotlivými tréninkovými principy. Učí se správně sestavovat lekce, volit vhodná tempa pro jednotlivé techniky chůze, hovořit do mikroportu a podobně. Seznámí se také se základy anatomie, resp. kardiovaskulárního systému, setká se s pojmem tepová frekvence i s tím, co a jak s ní souvisí, nebo jak vypočítat jednotlivé tréninkové principy na jejím základě. A tak dále…

 

Správný školitel navede nového začínajícího instruktora na počátek dlouhé cesty. Podá mu základní informace, předá mapu, kompas a určí základní směr. To, zda se ho budoucí cvičitel bude držet, či nikoli, je už pouze na něm. Nicméně by v takovém případě mělo platit, že pokud jsme se vydali na cestu pod vlajkou H.E.A.T. Programu, pak bychom ji měli ctít a respektovat. To ale nevylučuje možnost cesty vlastní. Možná právě naopak.

 

 

Nabízíme Vám teď pohled instruktorky H.E.A.T. Programu, která v počátcích své lektorské praxe spadala do skupinky „černých“ lektorů, a až následně, po určité době, absolvovala instruktorský kurz.

 

„Patřila jsem ke klientům, kterým se H.E.A.T. Program postupně dostal pod kůži natolik, že jsem asi po půl roce začala přemýšlet o instruktorství. Na lekce jsem tehdy chodila tak dvakrát, třikrát za týden, někdy i častěji. Šlo o malé centrum pouze se třemi lektorkami, z nichž jedna právě odcházela na mateřskou, a druhá byla samotná majitelka. Protože jsme měly celkem dobré vztahy, nabídla mi, zda k ní nechci nastoupit jako lektorka. Že jsem pěkně vychozená a na páse dobře vypadám. Když jsme hovořily o podmínkách, ptala jsem se, zda mi na kurz může přispět. Nemohla. Prý není nutné, abych si ho dělala, vše mě naučí. Protože těhotná kolegyně odešla poměrně záhy, bylo nutno nastoupit téměř okamžitě. A tak jsem začala chodit vepředu. Bez proškolení, jenom tak, pocitově. Zjistila jsem, že tvorba lekce není jen tak a divila se, jak je možné, že se mě i klientům nechodí tak dobře, jak jsme byli zvyklí. Postupně se bohužel stalo, že se moje hodiny začaly vyprazdňovat, ať jsem se snažila sebevíc. Po nějaké době jsem se přeci jen rozhodla, že půjdu na kurz, protože H.E.A.T.u jsem se vzdát nechtěla, tedy nechtěla jsem to vzdát jako instruktor. Protože jsem se dohodla na splátkovém uhrazení kurzu, mohla jsem si ho i sama zaplatit. Už po prvním víkendu jsem zjistila, jak strašné byly moje hodiny a obdivovala ty, kteří na mě ještě chodili. Až na školení jsem zjistila, o čem vlastně H.E.A.T. je a co by měl mně i klientům přinášet. Jsem moc ráda, že jsem vydržela, nevzdala to a nastoupila oficiální cestu. Protože vím, že to smysl rozhodně má.“

 

Lenka-cerna-instruktorka

 

A co Vy? Jste tím, který dokáže ochránit své i klientovo zdraví, a nebo volíte raději cestu hazardu?

 

* Nově možnost placení kurzů Basic i pokračujících levelů  na splátky (dle dohody lze rozložit až na 10 splátek).

 

Zpět na novinky