H.E.A.T. Program CIRCUIT versus základní filosofie H.E.A.T. Programu
H.E.A.T. Program

Už jste měli možnost setkat se s novým tréninkovým principem v rámci H.E.A.T. Programu, s tréninkem „CIRCUIT“?

 

Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o krok stranou a vzdálení se původní myšlence samotného programu.

 

Opak je ale pravdou.

 

H.E.A.T. program CIRCUIT představuje přirozený vývoj ve filosofii a zcela nový tréninkový princip, neznamenající však volbu „buď a nebo“. Circuit nabízí jen další z možností, jak efektivně a smysluplně strávit čas určený pro vlastní fyzickou aktivitu, v našem případě lekci H.E.A.T. Programu. Jedná se o rozšíření nabídky a jinak, nikoli nově, pojatý trénink. H.E.A.T. Program CIRCUIT představuje odborníky prověřené tréninkové postupy, vytvořené pro výcvik a posílení těla několika fyziologickými způsoby. Jedná se o střídající se postupy, které propojují kardiovaskulární činnost (= filosofie H.E.A.T. Programu) s podmíněnou svalovou činností zaměřenou na zvýšení odolnosti nejen po stránce „kardio“. Pracujeme tak současně i na úrovni svalové. Dostáváme tak možnost zapojit více zdrojů energie v našem těle, tedy jak systém aerobní, tak anaerobně laktátový. Kombinací těchto metod dochází ke zvýšení bazálního metabolismu a v přímé souvislosti s ním i k většímu kalorickému výdeji.

 

H.E.A.T. Program CIRCUIT vychází z konceptu rozumného a zdravého hubnutí, či posílení odolnosti organismu, a vede tak k dosažení rovnováhy mezi tukovou a svalovou hmotou. Program tedy řídí a pracuje nejen s činností kardiovaskulární, ale zaměřuje se také na zvýšení svalové hmoty.

 

cze_pl_Cinky-nakladaci-jednorucni-chromovane-2-x-10kg-2441_4

Jednotlivé tréninkové postupy lze rozdělit na tři základní typy: KRUHOVÝ TRÉNINK, CIRCUIT NOHY, VITALITA CIRCUIT, přičemž poslední z nich představuje nejintenzivnější svalovou práci, kdy tělesná hmotnost představuje jedinou zátěž při cvičení ve všech možných fyziologických způsobech s využitím všech typů zátěže (dynamické, izometrické či kombinované).

 

V současné době v několika HP centrech již po několik měsíců funguje a těší se vysokému zájmu stran klientů, tréninkový princip H.E.A.T. Program CIRCUIT, tedy kruhový trénink. Taková lekce se od klasické lekce H.E.A.T. Programu liší jak svou délkou (doba trvání 60 minut), tak intenzitou, zátěží a rozložením lekce jako takové. Jak již bylo zmíněno výše, při takovém tréninku je tělo vystaveno více typům zátěže (dynamické, izometrické, kombinované); navíc je pro určitý typ posilování využíváno i činek či jiných cvičebních pomůcek pro zvýšení efektivity samotného cvičení. Úvodní program do celého systému CIRCUIT je rozdělen celkem do 6 desetiminutových úseků, přičemž každých 10 minut se střídá kardiovaskulární a svalová činnost s postupně narůstající intenzitou zátěže.

 

Jde tedy o vysoce efektivní trénink vedoucí k celkovému posílení odolnosti organismu jak po stránce „kardio“, tak svalové.nohy

 

Co tedy udělat pro to, aby i ve Vašem centru byla možnost nabízet tento tréninkový program?

 

Kromě mechanických pásů Maxerrunner, které během takové lekce střídavě užíváme, je nutno vytvořit ještě i místo pro cvičební podložku v bezprostřední blízkosti pásu a pořídit si několik sad lehčích činek, případně dalších cvičebních pomůcek. Instruktor, který je oprávněn takovou lekci vést, musí dosahovat minimálně úrovně LEVEL II, a dále absolvovat ještě další speciální školení pro tento tréninkový princip.

 

Nejbližší termín školení H.E.A.T. Program CIRCUIT (LEGS) je již 11. – 12. 10. 2014

 

Neváhejte s možností nabídnout Vašim klientům opět něco nového!

Zpět na novinky